Konkurs im. M. Kwieka

Regulamin konkursu im. Marka Kwieka

W Konkursie o Nagrodę im. Marka Kwieka dla młodych akustyków za najlepszy referat przygotowany i przedstawiony na LXIV Otwartym Seminarium z Akustyki 2017 przyznano 3 nagrody i jedno wyróżnienie: I nagroda – mgr. inż. Krzysztof W. Zuber z Politechniki Wrocławskiej: „Zastosowanie metody sztucznego genomu w modelowaniu struktury komunikatów dźwiękowych zwierząt”, II nagroda – mgr inż. Hanna Pamuła z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie: „Zastosowanie metod uczenia głębokiego do akustycznego monitoringu ptaków migrujących nocą”, III nagroda – mgr inż. Katarzyna Baruch z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie: „Analiza wymiarowa w badaniach pochłaniania dźwięku perforowanych ustrojów akustycznych”, wyróżnienie – mgr Małgorzata Wrzosek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: „Wpływ wybranych rodzajów szumu generowanego na percepcję tinnitusu”.