Stypendia dla młodych

Regulamin przyznawania stypendiów dla młodych naukowców

ZG PTA przyznał 4 stypendia konferencyjne OSA 2017 dla młodych naukowców (4.07.2017):

  • mgr Katarzyna Kaczmarek,
  • mgr inż. Bartłomiej Kukulski,
  • mgr Małgorzata Musiał,
  • mgr inż. Dominika Witos-Okrasińska.

ZG PTA przyznał 3 stypendia konferencyjne OSA 2016 dla młodych naukowców (24.06.2016):

  • Bartłomiej Chojnacki,
  • mgr Danuta Nabiałek,
  • mgr inż. Krzysztof Zuber.

ZG PTA przyznał 3 stypendia konferencyjne OSA 2015 dla młodych naukowców (29.06.2015):

  • mgr inż. Mateusz Celmer,
  • mgr inż. Karolina Kolber,
  • mgr inż. Mariusz Sierżęga.