Stypendium CIRE w roku 2015

W 2015r. stypendium CIRE uzyskali młodzi naukowcy: mgr inż. Mateusz Celmer z Politechniki Wrocławskiej (Katedra Akustyki i Multimediów Wydziału Elektroniki) oraz mgr inż. Sebastian Kurczyk z Politechniki Śląskiej (Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Instytutu Automatyki). Więcej informacji na stronie International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV)

Nowy numer (45) EAA Nuntius

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej European Acoustic Association jest dostępny nowy (45) numer wydawnictwa EAA Nuntius. Można go znaleźć pod adresem: https://www.euracoustics.org/news/eaa-newsletter/2015/november/november

Zmarł Profesor Leif Bjørnø

Z głębokim żalem I smutkiem informujemy, ze 24 października 2015 roku po krótkiej chorobie odszedł na zawsze Profesor Leif Bjørnø wybitny akustyk, znany i ceniony na świecie specjalista z zakresu hydroakustyki, akustyki nieliniowej I ultradźwięków. Profesor Bjørnø  związany był z Technical University of Denmark, gdzie przez ponad 20 lat pełnił …