Medal im. I. Maleckiego

Medal PTA im. Ignacego Maleckiego ustanowiono w 100. rocznicę urodzin tego wybitnego akustyka.

Do tej pory medal otrzymali:

  • prof. Eugeniusz Kozaczka
  • prof. Witold Rdzanek
  • prof. Wojciech Batko
  • prof. Leif Bjørnø
  • prof. Michael Vorländer
  • prof. Andrzej Rakowski
  • prof. Antoni Śliwiński
  • prof. Adam Lipowczan
  • prof. Edward Hojan