Medal im. I. Maleckiego

Medal PTA im. Ignacego Maleckiego ustanowiono w 100. rocznicę urodzin tego wybitnego akustyka.

Do tej pory medal otrzymali:

 • prof. Eugeniusz Kozaczka
 • prof. Witold Rdzanek
 • prof. Wojciech Batko
 • prof. Leif Bjørnø
 • prof. Michael Vorländer
 • prof. Andrzej Rakowski
 • prof. Antoni Śliwiński
 • prof. Adam Lipowczan
 • prof. Edward Hojan
 • prof. Jens Blauert
 • prof. Zbigniew Wesołowski
 • prof. Andrzej Dobrucki
 • prof. Roman Salamon
 • prof. Andrzej Nowicki
 • prof. Tadeusz Pustelny