OSA2023

LXIX Otwarte Seminarium z Akustyki OSA2023 odbędzie się w dniach 25-29 września 2023 w Karpaczu.

Seminarium odbędzie się równolegle z konferencją SPSympo23 oraz PGSCA2023. Rejestracja na OSA2023 pozwala na udział we wszystkich sesjach równoległych konferencji.

Historia konferencji OSA

Celem konferencji OSA2023 jest realizacja celów statutowych Polskiego Towarzystwa Akustycznego, tj. popularyzowanie akustyki ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ważnych dla nauki, kultury społeczeństwa, gospodarki narodowej i ochrony środowiska.

Ważne daty

Rozpoczęcie rejestracja na konferencję: 24 kwietnia 2023 r.
Wysyłanie streszczeń: do 15 maja 25 maja 22 czerwca 2023 r.
Akceptacja streszczeń (do 300 słów): do 31 maja 2023 r.
Opłaty konferencyjne: do 15 czerwca (po 15 czerwca opłata podwyższona zgodnie z tabelą)
Wysyłanie referatów: do 15 lipca 2023 r.
Rezerwacja miejsca w hotelu: do 15 czerwca 2023 r.

Miejsce konferencji

Kompleks wczasowy
Sandra SPA Karpacz
ul. Obrońców Pokoju 3
58-540 Karpacz
https://www.sandra.karpacz.pl/

Uczestnicy rezerwują noclegi bezpośrednio w hotelu.
Rezerwacja miejsca w hotelu: do 15 czerwca 2023 r.

Opłaty (w PLN)

Do 15.06.2023Po 15.06.2023Na miejscu
Opłata konferencyjna standardowa220024002600
Opłata konferencyjna dla członków PTA/EAA/DEGA200022002400
Opłata konferencyjna – doktoranci160018002000
Opłata konferencyjna – osoby towarzyszące160018002000
Studenci poniżej 26 roku*120014001600
Warsztaty**350350350
Opłata za publikację VPS/IJET700700700
wszystkie ceny zawierają VAT

Numer konta: 60 1870 1045 2078 1072 4721 0001
Kod SWIFT: NESBPLPW
Polskie Towarzystwo Akustyczne

Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, obiady i kolacje, bankiet, ognisko, wycieczkę i udział we wszystkich warsztatach.

Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów (rezerwacja i opłaty bezpośrednio w hotelu) oraz opłaty za publikację VPS/IJET (opłata płatna równocześnie z opłatą konferencyjną).
Koszt jednej doby hotelowej ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym wynosi 222 PLN brutto. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 80 PLN brutto za jedną dobę hotelową.
Opłata hotelowa zawiera nocleg, śniadania w formie bufetu oraz miejsce parkingowe. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. W dniu wyjazdu będą dostępne pomieszczenia przeznaczone do przechowania bagażu do czasu wyjazdu.

* Nie obejmuje udziału w bankiecie
** Dla osób niebędących uczestnikami konferencji, w przypadku udziału w więcej niż jednej sesji warsztatowej 300 PLN/sesję

Rejestracja

Rejestracja będzie dostępna w systemie CMT od 24 kwietnia 2023.
Streszczenia referatów będzie można przesłać podczas rejestracji.

Rejestracja na LXIX Otwarte Seminarium z Akustyki

Szablony

Obowiązują szablony zgodne z wymaganiami czasopism, w których uczestnik chce publikować:
Vibrations In Physical Systems
International Journal of Electronics and Telecommunications
lub materiały konferencyjne:
TBA

Program

Program ramowy
25.09 poniedziałek
13.00 – Walny Zjazd Delegatów PTA
19.00 – rejestracja uczestników, zakwaterowanie, poczęstunek powitalny.
26.09 wtorek
Ceremonia otwarcia, wykłady plenarne oraz obrady przedpołudniowe i popołudniowe w 3 sekcjach, sesja plakatowa (śniadanie, obiad, uroczysta kolacja – bankiet „Na dobry początek”)
27.09 środa
Wykłady plenarne oraz obrady przedpołudniowe i popołudniowe w 3 sekcjach, konkurs im. M. Kwieka (śniadanie, obiad, ognisko „Czas na relaks”)
28.09 czwartek
Wycieczki (wyjazdowe oraz piesze), warsztaty Strategiczne mapy hałasu oraz obrady w 3 sekcjach w sesji popołudniowej, (śniadanie, obiad, kolacja)
29.09 piątek
Warsztaty Odbiory akustyczne budynków mieszkalnych w Polsce oraz obrady w 3 sekcjach w sesji przedpołudniowej, uroczyste zamknięcie konferencji (śniadanie, obiad)

Warsztaty

Sesja I: Strategiczne mapy hałasu

Przedmiotem warsztatów będzie omówienie etapów tworzenia Strategicznych Map Hałasu (SMH), które w ostatnim mapowaniu przeprowadzone zostały w oparciu o nową metodykę obliczeniową CNOSSOS-EU oraz w oparciu o nowy system raportowania prac. Obowiązek sporządzania SMH reguluje Dyrektywa UE 2002/49/WE,  obowiązując europejską metodykę obliczeniową CNOSSOS-EU reguluje Dyrektywa UE 2015/996 , a kwestie raportowania mechanizm Reportnet 3 zarządzany przez European Environment Agency (EEA). W polskim prawie kwestie SMH opisuje Prawo Ochrony Środowiska wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. W celu wsparcia tworzenia SMH Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) opracował szereg dokumentów, w tym Dobre praktyki wykonywania SMH, Katalog danych transportowych i przemysłowych oraz szablony i instrukcje dotyczące sprawozdawania.

W ramach warsztatów omówione zostaną poszczególne etapy:

  • realizacji SMH z uwzględnieniem spojrzenia od strony Zamawiającego (zarządcy źródłami hałasu), Wykonawcy (podmioty prywatne) oraz Odbiorcy SMH (GIOŚ),
  • tworzenia SMH zaczynając od kwestii organizowania przetargu, poprzez zbieranie i przetwarzanie danych, wykonywania pomiarów kalibracyjnych, tworzenia modelu akustycznego, obliczania statystyk i przygotowywanie wyników mapy dla społeczeństwa i do systemów raportowania.

Warsztaty kierowane są do wszystkich stron procesu tworzenia SMH. Głównym celem warsztatów jest zebranie i omówienie doświadczeń oraz określenie punktów wymagających ujednolicenia i ustandaryzowania, tak aby w kolejnym cyklu mapowania wyeliminować problem zaobserwowane w ostatnim mapowaniu.

Sesja II: Odbiory akustyczne budynków mieszkalnych w Polsce

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło wprowadzenie wymogu przeprowadzania badania hałasu przed oddaniem budynku mieszkalnego do użytku.

Proponujemy udział w warsztatach połączonych z panelem dyskusyjnym, na których zostaną przedstawione zagadnienia związane z oceną akustyczną budynków mieszkalnych, legislacją i akredytacją PCA w zakresie pomiarów akustycznych.

  1. Akustyka budowlana – stan legislacji w Polsce.
  2. Prezentacja normy PN-B-02151-5 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
    Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji.
  3. Parametry akustyczne a odczucia subiektywne. Co wynika z kryteriów i przyjętej klasyfikacji?
  4. Punkt widzenia środowisk deweloperskich, projektantów i architektów.
  5. Rola laboratoriów akredytowanych w odbiorach akustycznych. Jak się akredytować na metody pomiarowe?
  6. Odbiory akustyczne budynków – koordynacja działań w Polsce (panel dyskusyjny).

Konkurs im. M.Kwieka

W ramach konferencja OSA2023 zostanie przeprowadzony konkurs im. M. Kwieka. Przewodniczącym Sądu Konkursowego jest dr inż. Stefan Brachmański.
Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Marka Kwieka

Najważniejsze punkty regulaminu:
§ 2 pkt 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która spełnia następujące warunki:
a) nie jest samodzielnym pracownikiem naukowym,
b) jest członkiem PTA,
c) nie ukończyła 35 roku życia w roku odbywania OSA.
§ 2 pkt 3. Uczestnik Konkursu musi być autorem lub pierwszym współautorem ocenianej pracy oraz osobą prezentującą ją podczas OSA.
§ 2 pkt 4. Zgłoszenie do Konkursu następuje w drodze pisemnego zgłoszenia uczestnictwa przesłanego w terminie zgłaszania referatów na Seminarium lub kwalifikacji Komitetu Naukowego OSA po uzyskaniu zgody autorów referatu.

Wystawcy

TBA

Prezentacje

Sesje regularne
Czas prezentacji: 15 minut plus 5 minut na dyskusję i zmianę prezentera.
Dla prezentującego dostępny jest komputer z MS Windows podłączony do rzutnika multimedialnego i systemu nagłośnienia sali.
Możliwe jest podłączenie własnego komputera wyłącznie po uzgodnieniu z obsługą techniczną sali.
Prezenterów prosimy o zgłoszenie się do obsługi technicznej właściwej sali 15 minut przed sesją w celu wgrania prezentacji.

Sesje plakatowe
Pod plakat będzie udostępniona powierzchnia w formacie A0 (1m2, 84cm*119cm).
Plakat będzie przytwierdzany do gładkiej powierzchni (taśma klejąca i nożyczki dostępne na miejscu).
Plakat należy umieścić w dniu prezentacji rano do godziny 10:30 oraz zdemontować tego samego dnia wieczorem do godziny 18:30.

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział we Wrocławiu
Katedra Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów, Politechnika Wrocławska
Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk
KFB Acoustics

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący – dr inż. Przemysław Plaskota, Politechnika Wrocławska;
Wiceprzewodniczący – dr inż. Romuald Bolejko, Politechnika Wrocławska;
Sekretarz – dr inż. Piotr Staroniewicz, Politechnika Wrocławska;
Skarbnik – dr inż. Paweł Dziechciński, Politechnika Wrocławska;
Pełnomocnik ds. Konkursu im. M. Kwieka – dr inż. Stefan Brachmański.

Członkowie komitetu organizacyjnego
prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki, Politechnika Wrocławska (organizator PGSCA2023);
prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak (organizator PGSCA2023);
prof. dr rer. nat. Michael Vorländer (organizator PGSCA2023);
dr inż. Maurycy Kin, Politechnika Wrocławska (publikacje);
dr inż. Piotr Kozłowski, Politechnika Wrocławska (wystawcy);
dr inż. Bartłomiej Kruk, Politechnika Wrocławska (obsługa techniczna sal);
dr inż. Michał Łuczyński, Politechnika Wrocławska (strona internetowa).

Komitet naukowy

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Opieliński
dr inż. Filip Barański, Prezes KFB Acoustics
prof. dr hab. inż. Wojciech Batko
dr hab. inż. Dariusz Bismor, prof. PŚ
prof. dr hab. inż. Adam Brański
prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki
prof. dr hab. Marzena Dzida
dr hab. Barbara Gambin, prof. IPPT
prof. dr hab. inż. Tadeusz Gudra
dr hab. inż. Marek Iwaniec, prof. AGH
dr hab. Arkadiusz Józefczak, prof. UAM
dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski
prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Bożena Kostek
prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Eugeniusz Kozaczka
prof. dr hab. inż. Lucyna Leniowska
prof. dr hab. Bogumił Linde
prof. dr hab. Jerzy Litniewski
dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. PG
prof. dr hab. inż. Mirosław Meissner
prof. dr hab. Andrzej Miśkiewicz
prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Andrzej Nowicki
prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Marek Pawełczyk
dr hab. inż. Janusz Piechowicz, prof. AGH
dr inż. Przemysław Plaskota
dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. CIOP-PIB
prof. dr hab. Anna Preis
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
prof. dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski
prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek
prof. dr  hab. inż. Andrzej Stepnowski
dr hab. Ewa Skrodzka, prof. UAM
prof. dr hab. Anna Snakowska
prof. dr hab. inż. Stefan Weyna
prof. dr hab. inż. Jerzy Walerian Wiciak
dr hab. Andrzej Wicher, prof. UAM
dr hab. inż. Franciszek Witos, prof. PŚ
dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. AGH
dr hab. inż. Wiesław Wszołek, prof. AGH
dr hab. inż, Janusz Wójcik, prof. IPPT PAN
prof. dr hab. inż. Jan Żera

Kontakt

Poczta elektroniczna
osa2023@acoustics.org.pl

Adres korespondencyjny
Politechnika Wrocławska
Katedra Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów
LXIX Otwarte Seminarium z Akustyki
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław