Dane PTA

Polskie Towarzystwo Akustyczne
Zarząd Główny w Poznaniu
Uniwersytetu Poznańskiego 2
61-614 Poznań

NIP: 7792062580
REGON: 000813170

Konto: Nest Bank
nr rachunku 51 2530 0008 2097 1072 4721 0001

Rejestracja: KRS 0000145985 w Wydziale Gospodarczym
Sądu Rejonowego w Poznaniu