2016

XLIV Szkoła Zimowa Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, 29 lutego- 3 marca 2016, Szczyrk

Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków OSKA 2016 pod patronatem Polskiego Towarzystwa Akustycznego, 11-13 marca 2016, Kraków

XXXIII Sympozjum z Hydroakustyki, 17 maja 2016, Jurata

XXI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej, 8-10 czerwca 2016, Kraków

LXIII Otwarte Seminarium z Akustyki, 13–16 września 2016, Warszawa – Białowieża