Zmarł prof. dr hab. inż. Zbigniew Wesołowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 lutego 2024 r. zmarł

prof. dr hab. inż. Zbigniew Wesołowski

członek rzeczywisty PAN, wieloletni członek Komitetu Akustyki PAN oraz Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Akustycznego.

Profesor specjalizował się w dynamice ośrodka ciągłego, laserowych technologiach metali, akustyce i budowie maszyn. Opublikował ok. 160 prac. W latach 1969–1990 wypromował 12 doktorów. Był redaktorem naczelnym czasopism naukowych: „Zagadnienia Drgań Nieliniowych” (1984–1994) i „Journal of Technical Physics” (1989–1993). Został członkiem kilku towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 5 marca 2024 o godz. 10:00 w sali cmentarza Powązki Wojskowe w Warszawie, po czym urna z prochami zostanie złożona w grobie.

Cześć Jego Pamięci!

Polskie Towarzystwo Akustyczne