Zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 marca 2024 r. zmarł

prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski

członek Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego.

Profesor był wybitnym specjalistą w dziedzinie hydroakustyki i geoinformatyki. W czasie ponad pięćdziesięcioletniego aktywnego uczestnictwa w Towarzystwie był jego sekretarzem generalnym, organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych, inicjatorem pierwszego Sympozjum z Hydroakustyki, członkiem komitetów naukowych kolejnych. Z jego inicjatywy powstał rocznik Hydroacoustics wydawany przez Odział Gdański Polskiego Towarzystwa Akustycznego.

Żegnamy zmarłego Profesora, którego działalność naukowa wywierała w ostatnim półwieczu ważki wpływ na postęp hydroakustyki.

Cześć Jego Pamięci!

Polskie Towarzystwo Akustyczne