Zmarł prof. dr hab. inż. Zbigniew Wesołowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 lutego 2024 r. zmarł

prof. dr hab. inż. Zbigniew Wesołowski

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wieloletni członek Komitetu Akustyki PAN oraz Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Akustycznego, wybitny specjalista w zakresie inżynierii mechanicznej.

Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Informacji Naukowej PAN (1991-1994) Profesor specjalizował się w dynamice ośrodka ciągłego, laserowych technologiach metali, akustyce i budowie maszyn. Opublikował ok. 160 prac. W latach 1969–1990 wypromował 12 doktorów. Był redaktorem naczelnym czasopism naukowych: „Zagadnienia Drgań Nieliniowych” (1984–1994) i „Journal of Technical Physics” (1989–1993). Został członkiem kilku towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Zastępca dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (1975-1979), zastępca dyrektora oraz dyrektor Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i PAN w Kielcach (1996-2008), Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Informacji Naukowej PAN (1991-1994).

Cześć Jego Pamięci!

Polskie Towarzystwo Akustyczne