LXX Otwarte Seminarium z Akustyki OSA2024

Komitet organizacyjny LXX Otwartego Seminarium z Akustyki OSA2024 zaprasza do udziału w Seminarium, które odbędzie się w Hotelu Zamek w Pułtusku. Wstępne informacje na temat Seminarium OSA2024 znajdują się na stronie internetowej: http://osa2024.ippt.pan.pl