Sąd Koleżeński PTA

  1. Antoni Śliwiński (O. Gdański)
  2. Tadeusz Gudra (O. Wrocławski), tadeusz.gudra@pwr.edu.pl
  3. Bogusław Linde (O. Gdański), fizbl@univ.gda.pl