Składki

Zgodnie z Uchwałą ZD PTA podjętą w roku 2023, wysokość składek od 1 stycznia 2024 r. jest następująca:
1) członkowie zwyczajni i nadzwyczajni zobowiązani są do opłacania składek w wysokości 150 zł na rok,
2) członkowie studenci zobowiązani są do opłacania składek w wysokości 50% składki podstawowej,
3) członkowie zwyczajni i nadzwyczajni o statusie pracujących emerytów zobowiązani są do opłacania składek w wysokości takiej samej jak członkowie zwyczajni i nadzwyczajni.

Składki wpłaca się we właściwych Oddziałach PTA.