Składki

Zgodnie z Uchwałami ZD PTA podjętymi w 2017 r., wysokość składek jest następująca:
1) członkowie zwyczajni i nadzwyczajni zobowiązani są do opłacania składek w wysokości 100 zł na rok (bez zmian),
2) członkowie studenci zobowiązani są do opłacania składek w wysokości 40 zł na rok (od 1 stycznia  2018 r.),
3) członkowie zwyczajni i nadzwyczajni o statusie pracujących emerytów zobowiązani są do opłacania składek w wysokości takiej samej jak zwyczajni i nadzwyczajni.

Składki wpłaca się we właściwych Oddziałach PTA.