Prezydium Zarządu Głównego PTA


Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel.: 12 617 36 35
e-mail: jerzy.wiciak@agh.edu.pl


Z-ca Przewodniczącego: prof. dr hab. Marzena Dzida
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Chemii
ul. Szkolna 9
40-006 Katowice
tel.: 32 359 1643
e-mail: marzena.dzida@us.edu.pl

 CKasprzak

Skarbnik: dr inż. Cezary Kasprzak
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel.: 12 617 36 70
e-mail: cekasp@agh.edu.pl


Sekretarz: mgr inż. Jerzy Maciejczyk
Firma JM Jerzy Maciejczyk
ul. Bernardyńska 2/61
02-904 Warszawa
tel.: 600 245 138
e-mail: sekretariat@acoustics.org.pl