Wrocław

Polskie Towarzystwo Akustyczne

oddział we Wrocławiu

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem INAD2017

Nagłówek plakat

50 lat Wrocławskiego Oddziału PTA

Adres

Polskie Towarzystwo Akustyczne
Oddział Wrocławski
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 (bud.C-5)
50-370 Wrocław

Zarząd Oddziału

Przewodniczący: dr inż. Przemysław Plaskota
Zastępca Przewodniczącego: dr inż. Romuald Bolejko
Sekretarz: dr inż. Piotr Staroniewicz
Skarbnik: dr inż. Paweł Dziechciński

Członkowie Zarządu

dr inż. Stefan Brachmański
dr Wojciech Dziewiszek

Komisja Rewizyjna

dr inż. Piotr Kozłowski
prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Opieliński
dr inż. Piotr Pruchnicki


Oddział Wrocławski liczy 50 członków indywidualnych.


Konto bankowe do wpłat składek członkowskich (uwaga zmiana od 16.05.2022)

PTA Zarząd Główny w Poznaniu, Oddział we Wrocławiu

Nr rachunku (Nest Bank): 60 1870 1045 2078 1072 4721 0001

Wysokość składki

Zgodnie z Uchwałami ZG PTA podjętymi w 2017 r., wysokość składek jest następująca:
1) członkowie zwyczajni i nadzwyczajni zobowiązani są do opłacania składek w wysokości 100 zł na rok (bez zmian),
2) członkowie studenci zobowiązani są do opłacania składek w wysokości 40 zł na rok (od 1 stycznia  2018 r.),
3) członkowie zwyczajni i nadzwyczajni o statusie pracujących emerytów zobowiązani są do opłacania składek w wysokości takiej samej jak zwyczajni i nadzwyczajni.