Deklaracja

Wszystkie osoby, które są zainteresowane wstąpieniem do Polskiego Towarzystwa Akustycznego prosimy o wypełnienie deklaracji i kontakt z sekretarzem właściwego oddziału PTA.

Proszę pobrać formularz deklaracji:

Deklaracja