• LXX Otwarte Seminarium z Akustyki OSA2024

    Komitet organizacyjny LXX Otwartego Seminarium z Akustyki OSA2024 zaprasza do udziału w Seminarium, które odbędzie się w Hotelu Zamek w Pułtusku. Wstępne informacje na temat Seminarium OSA2024 znajdują się na stronie internetowej: http://osa2024.ippt.pan.pl

  • 37 Sympozjum z Hydroakustyki (SHA 2024)

    Komitet Organizacyjny zaprasza do udziału w 37 Sympozjum z Hydroakustyki (SHA 2024), które odbędzie się w dniach 14-17 maja 2024 r. w hotelu Łeba Hotel & SPA w Łebie. Informacje na temat Sympozjum SHA 2024 znajdują się na stronie internetowej: http://www.sha2024.pl

  • International Conference on Underwater Acoustics

    The European Acoustics Association is endorsing ICUA2024 – the International Conference on Underwater Acoustics, to be held at the University of Bath, United Kingdom, from the 17th to the 20th of June 2024. All the necessary details about the event can be found on the official website: https://icua2024.org/. Please note …

Zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 marca 2024 r. zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski członek Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Profesor był wybitnym specjalistą w dziedzinie hydroakustyki i geoinformatyki. W czasie ponad pięćdziesięcioletniego aktywnego uczestnictwa w Towarzystwie był jego sekretarzem generalnym, organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych, inicjatorem pierwszego Sympozjum …

Zmarł prof. dr hab. inż. Zbigniew Wesołowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 lutego 2024 r. zmarł prof. dr hab. inż. Zbigniew Wesołowski członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wieloletni członek Komitetu Akustyki PAN oraz Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Akustycznego, wybitny specjalista w zakresie inżynierii mechanicznej. Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Informacji Naukowej PAN (1991-1994) Profesor specjalizował się w …

LXX Otwarte Seminarium z Akustyki OSA2024

Komitet organizacyjny LXX Otwartego Seminarium z Akustyki OSA2024 zaprasza do udziału w Seminarium, które odbędzie się w Hotelu Zamek w Pułtusku. Wstępne …

Young Professionals Grant Program

Starting from 2010, I-INCE is leading a grant program for the young professionals (students, young engineers/scientists) who are attending to the INTER-NOISE …

Podsumowanie konferencji OSA2023 oraz PGSCA2023

W dniach 25-29 września 2023 odbyło się w Karpaczu, zorganizowane przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, LXIX Otwarte Seminarium z Akustyki OSA2023. Jednocześnie …