Poznań

Polskie Towarzystwo Akustyczne

oddział w Poznaniu

Historia Oddziału Poznańskiego PTA

Adres

Polskie Towarzystwo Akustyczne
Oddział Poznański
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań

Zarząd Oddziału

Przewodniczący: dr hab. Arkadiusz Józefczak
Zastępca Przewodniczącego: dr inż. Wojciech Łapka
Sekretarz: dr Tomasz Kaczmarek
Skarbnik: dr Jędrzej Kociński


Oddział Poznański liczy 50 członków indywidualnych.


Konto bankowe do wpłat składek członkowskich (uwaga zmiana od 16.05.2022)

Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Poznański

Nr rachunku (PKO BP): 95 1020 4027 0000 1502 0336 4957

Wysokość składki

Informacja na temat składek członkowskich umieszczona jest na stronie Składki.

Poniżej znajdują się linki do instytucji, towarzystw, redakcji i uczelni, zajmujących się akustyką i dziedzinami pokrewnymi.

Polskie Towarzystwo Akustyczne, Strona Zarządu Głównego
Główne czasopismo PTA: Archives of Acoustics
Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Akustyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
EAA (European Acoustics Association)
Katedra Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej
The Acoustical Society of America
The Journal of the Acoustical Society of America
Acoustical Society of Japan
Acoustical Science and Technology (Online journal of Acoustical Society of Japan)
Politechnika Wrocławska – Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademi Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych