Członkowie Honorowi

Dotychczas tytuł Członka Honorowego nadano:

rok 1994 – Aleksander Opilski
rok 1998 – Jens Blauert, Gustaw Budzyński, Wiktor Jassem, Antoni Śliwiński
rok 1999 – Leif Bjorno, Adam Lipowczan, Marianna Sankiewicz
rok 2000 – Ryszard Płowiec
rok 2001 – Zbigniew Engel
rok 2003 – Jerzy Sadowski
rok 2004 – Andrzej Rakowski
rok 2005 – Tadeusz Powałowski
rok 2006 – Mikołaj Łabowski
rok 2007 – Wojciech Majewski
rok 2008 – Czesław Cempel
rok 2009 – Malcolm Crocker (ASA), Tadeusz Pustelny (O. Górnośląski)
rok 2010 – Andrzej Nowicki (O. Warszawski)
rok 2011 – Roman Salamon (O. Gdański)
rok 2012 – Eugeniusz Kozaczka (O. Gdański)
rok 2014 – Michael Vorlander (ICA)
rok 2015 – Roman Bukowski (O. Górnośląski)
rok 2016 – Zbigniew Wesołowski (O. Warszawski)
rok 2017 – Witold Rdzanek (O. Rzeszowski)
rok 2018 – Grażyna Grelowska (O. Gdański)
rok 2019 – Bogumił Linde (O. Gdański)
rok 2020 – Tadeusz Gudra (O. Wrocławski)
rok 2021 – Andrzej Dobrucki (O. Wrocławski)
rok 2022 – Wojciech Batko (O. Krakowski)
rok 2023 – Anna Preis (O. Poznański)