Stypendia dla młodych

Regulamin przyznawania stypendiów dla młodych naukowców

ZG PTA przyznał 2 stypendia konferencyjne OSA 2018 dla młodych naukowców (5.07.2018):

 • mgr Rafał Bielas,
 • mgr inż. Piotr Hoffmann.

ZG PTA przyznał 4 stypendia konferencyjne OSA 2017 dla młodych naukowców (4.07.2017):

 • mgr Katarzyna Kaczmarek,
 • mgr inż. Bartłomiej Kukulski,
 • mgr Małgorzata Musiał,
 • mgr inż. Dominika Witos-Okrasińska.

ZG PTA przyznał 3 stypendia konferencyjne OSA 2016 dla młodych naukowców (24.06.2016):

 • Bartłomiej Chojnacki,
 • mgr Danuta Nabiałek,
 • mgr inż. Krzysztof Zuber.

ZG PTA przyznał 3 stypendia konferencyjne OSA 2015 dla młodych naukowców (29.06.2015):

 • mgr inż. Mateusz Celmer,
 • mgr inż. Karolina Kolber,
 • mgr inż. Mariusz Sierżęga.