L Szkoła Zimowa Akustyki Środowiska i Wibroakustyki

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego organizuje w roku 2023 jubileuszową „L Szkołę Zimową Akustyki Środowiska i Wibroakustyki”. Współorganizatorem konferencji tradycyjnie jest Komitet Akustyki PAN. Polskie Towarzystwo Akustyczne zostało powołane do życia niemal 60 lat temu – dokładnie 4 marca 1963 r. Tuż po jego powstaniu został powołany Oddział Górnośląski PTA, …

LXVIII Otwarte Seminarium z Akustyki

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 68 Otwartym Seminarium z Akustyki. Seminarium odbędzie się w dniach 12-16.09.2022 w ośrodku Jawor nad Zalewem Solińskim. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie https://pta.ur.edu.pl/?page_id=92

Zmarł doc. dr inż. Janusz Renowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 kwietnia 2022 r. w wieku 88 lat zmarł doc. dr inż. Janusz Renowski Doc. dr inż. Janusz Renowski urodził się w 1933 roku w Parczewie. Studia wyższe odbył w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Łączności. Pracę zawodową w Politechnice Wrocławskiej rozpoczął w 1955 roku jeszcze …

Forum Laboris

As you know, Forum Laboris will take place from 16 May to 19 May 2022. The event will be hosted online (https://www.gather.town/ ). This new product is essential for establishing bridges between job providers and job seekers in Europe: The morning sessions will be devoted to the presentation of potential employers: Companies, …

EAA Nuntius newsletter March-April 2022

Here is the link to our latest EAA newsletter Nuntius, issue March-April 2022: https://euracoustics.org/products/nuntius/nuntius-mar-apr-2022/ Best regards,Kristian Jambrosic, Product Manager of NuntiusManell Zakharia, EAA President

XIX Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo

XIX Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo odbędzie się w dniach 13-15 października 2022 roku we Wrocławiu. Sympozjum organizowane jest przez Polską Sekcję Audio Engineering Society i Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Akustycznego przy współpracy Katedry Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów Politechniki Wrocławskiej. Sympozjum NTAV2022 odbędzie się w formie stacjonarnej. …

Zmarł prof. dr hab., dr h.c. multi Czesław Cempel

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 sierpnia 2021 r. zmarł prof. dr hab., dr h.c. multi Czesław Cempel Profesor był wybitnym specjalistą w zakresie dynamiki, wibroakustyki, diagnostyki, ekoinżynierii, teorii i inżynierii systemów oraz metodologii badań, Zasłużony Profesor Politechniki Poznańskiej, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Mechaniki Stosowanej. Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk oraz …

Zmarła prof. dr hab. Urszula Jorasz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 lipca 2021 r. zmarła prof. dr hab Urszula Jorasz Profesor Katedry Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. AdamaMickiewicza w Poznaniu, autorytet w obszarze psychoakustyki, wieloletni pracownik Katedry Akustyki. Odeszła od nas osoba ogromnej dobroci, skromności, wrażliwości, wiedzy i kultury. Wspaniały nauczyciel akademicki, ceniony wykładowca i …