XIX Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo

XIX Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo odbędzie się w dniach 13-15 października 2022 roku we Wrocławiu. Sympozjum organizowane jest przez Polską Sekcję Audio Engineering Society i Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Akustycznego przy współpracy Katedry Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów Politechniki Wrocławskiej. Sympozjum NTAV2022 odbędzie się w formie stacjonarnej. …

Zmarł prof. dr hab., dr h.c. multi Czesław Cempel

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 sierpnia 2021 r. zmarł prof. dr hab., dr h.c. multi Czesław Cempel Profesor był wybitnym specjalistą w zakresie dynamiki, wibroakustyki, diagnostyki, ekoinżynierii, teorii i inżynierii systemów oraz metodologii badań, Zasłużony Profesor Politechniki Poznańskiej, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Mechaniki Stosowanej. Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk oraz …

Zmarła prof. dr hab. Urszula Jorasz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 lipca 2021 r. zmarła prof. dr hab Urszula Jorasz Profesor Katedry Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. AdamaMickiewicza w Poznaniu, autorytet w obszarze psychoakustyki, wieloletni pracownik Katedry Akustyki. Odeszła od nas osoba ogromnej dobroci, skromności, wrażliwości, wiedzy i kultury. Wspaniały nauczyciel akademicki, ceniony wykładowca i …

Zmarł prof dr inż. Wojciech Majewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 lipca 2021 r. w wieku 90 lat zmarł prof. dr inż. Wojciech Majewski Prof. Wojciech Majewski urodzony 4 kwietnia 1931 roku w Warszawie, rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną w 1954 r. W Politechnice Wrocławskiej przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej i zawodowej. Był specjalistą z …

Zmarł prof. dr hab. Edward Ozimek

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 3 lipca 2021 roku zmarł prof. dr hab. Edward Ozimek Profesor Katedry Akustyki, Wydziału Fizyki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorytet w obszarze psychoakustyki oraz akustyki pomieszczeń, wieloletni Kierownik Katedry Akustyki i Dyrektor Instytutu Akustyki, Kierownik Zakładu Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki. Odszedł …

International Year of Sound

A news on the activities of the International Year of Sound has been published on the website of the International Science Council (https://council.science/current/news/extended-international-year-of-sound-2020-2021/).

Zmarł mgr Zbigniew Pusłowski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 kwietnia 2021 roku zmarł mgr Zbigniew Pusłowski Zmarły był członkiem Armii Krajowej i Światowego Związku Żołnierzy AK , wieloletnim pracownikiem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie. Był również przewodniczącym Oddziału Warszawskiego PTA w latach 1975-1978. Wyróżniał się zawsze aktywnym zaangażowaniem w działalność …

Zmarła prof. nzw. dr hab. inż. Barbara Szudrowicz

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarła prof. nzw. dr hab. inż. Barbara Szudrowicz Cześć Jej Pamięci! Polskie Towarzystwo Akustyczne Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 26.11.2020 r. (czwartek) o godz. 13:00 w kościele na Powązkach w Warszawie. Ze względów epidemiologicznych udział we mszy będzie ograniczony.