Dane PTA

Polskie Towarzystwo Akustyczne
Zarząd Główny w Poznaniu
Uniwersytetu Poznańskiego 2
61-614 Poznań

NIP: 7792062580
REGON: 000813170

Konto: PKO BP I/O Poznań
nr rachunku 48 1020 4027 0000 1202 0357 9059

Rejestracja: KRS 0000145985 w Wydziale Gospodarczym
Sądu Rejonowego w Poznaniu