Deklaracja

Wszystkie osoby, które są zainteresowane wstąpieniem do Polskiego Towarzystwa Akustycznego prosimy o wypełnienie deklaracji i kontakt z Sekretarzem PTA.

Proszę pobrać formularz deklaracji:

Deklaracja