Prezydium Zarządu Głównego PTA

ADobrucki
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel.: 71 320 30 68
e-mail: andrzej.dobrucki@pwr.edu.pl

GGrelowska
Z-ca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Grażyna Grelowska
Akademia Marynarki Wojennej
Jana Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
tel.: 58 626 26 25
e-mail: g.grelowska@amw.gdynia.pl

 CKasprzak

Skarbnik: dr inż. Cezary Kasprzak
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel.: 12 617 36 70
e-mail: cekasp@agh.edu.pl

KOpielinski
Sekretarz: prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Opieliński
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel.: 71 320 30 28
e-mail: krzysztof.opielinski@pwr.edu.pl