Prezydium Zarządu Głównego PTA

ADobrucki
Przewodniczący: prof. Andrzej Dobrucki
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel.: 71 320 30 68
e-mail: andrzej.dobrucki@pwr.edu.pl

GGrelowska
Z-ca Przewodniczącego: prof. Grażyna Grelowska
Akademia Marynarki Wojennej
Jana Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
tel.: 58 626 26 25
e-mail: g.grelowska@amw.gdynia.pl

RBukowski
Skarbnik: dr inż. Roman Bukowski
Politechnika Śląska
B. Krzywoustego 2
44-100 Gliwice
tel.: 32 237 20 24
e-mail: roman.bukowski@polsl.pl

KOpielinski
Sekretarz: dr hab. inż. Krzysztof Opieliński prof. PWr
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel.: 71 320 30 28
e-mail: krzysztof.opielinski@pwr.edu.pl