Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem INAD 2018

25 kwietnia 2018

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem (INAD) nazywany też Dniem Walki z Hałasem ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie wpływu hałasu na jakość życia i zdrowie ludzi na całym świecie. Dzień został ustanowiony w 1996 roku przez  Center of Hearing and Communication (CHC) i od tego czasu, każdego roku, jest obchodzony w ostatnią środę kwietnia. INAD obchodzony jest w 2018r. w środę, 25 kwietnia.

Europejskie Towarzystwo Akustyczne (European Acoustics Association), które jest europejskim stowarzyszeniem narodowych towarzystw akustycznych i do której należy Polskie Towarzystwo Akustyczne, uczestniczy w obchodach INAD poprzez organizowanie serii wydarzeń kierowanych do całego społeczeństwa, a w szczególności do młodych ludzi, którzy należą do najbardziej narażonych w tym względzie. Wydarzenia te organizowane są przez narodowe towarzystwa skupione w EAA.

W 2018 roku EAA koordynuje szeroką kampanię w celu zainteresowania Europejczyków hałasem i jego wpływem na jakość życia i zdrowie. Wydarzenia zorganizowane w ramach INAD 2018 zostaną zaprezentowane na konferencji EURONOISE 2018 (www.euronoise2018.eu).