Zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 marca 2024 r. zmarł

prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski

członek Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego.

Profesor był wybitnym specjalistą w dziedzinie hydroakustyki i geoinformatyki. W czasie ponad pięćdziesięcioletniego aktywnego uczestnictwa w Towarzystwie był jego sekretarzem generalnym, organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych, inicjatorem pierwszego Sympozjum z Hydroakustyki, członkiem komitetów naukowych kolejnych. Z jego inicjatywy powstał rocznik Hydroacoustics wydawany przez Odział Gdański Polskiego Towarzystwa Akustycznego.

Żegnamy zmarłego Profesora, którego działalność naukowa wywierała w ostatnim półwieczu ważki wpływ na postęp hydroakustyki.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek, 19 marca 2024 r. o godz. 10:00 w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku. Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 11:45 na Cmentarzu Łostowickim (kondukt wyruszy od bramy głównej cmentarza).

Cześć Jego Pamięci!

Polskie Towarzystwo Akustyczne