Zmarł dr inż. Zygmunt Wąsowicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 stycznia 2014r. po ciężkiej chorobie zmarł

Ś. P.

Dr inż. Zygmunt Wąsowicz

Dr Zygmunt Wąsowicz urodził się w Nowym Sączu w 1931 roku. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej 1956r. i rozpoczął pracę na Wydz. Łączności w 1956 roku. W roku 1966 uzyskał stopień doktora nauk technicznych pod kierunkiem prof. Z. Żyszkowskiego.

Główny obszar Jego pracy naukowej dotyczył akustyki budowlanej i zastosowania komputerowego modelowania pola akustycznego w pomieszczeniach. W tym okresie Jego prace były pionierskie w kraju. Brał też udział jako akustyk w zespołach projektujących wielu znaczących obiektów. Interesował się wszystkimi nowymi zagadnieniami i metodami wprowadzanymi do metod akustyki technicznej i zachęcał kolegów do rozpoczynania prac w nowych obszarach. Pełnił funkcję kierownika pracowni Akustyki Budowlanej w Zakładzie Akustyki Instytutu Telekomunikacji i Akustyki.

W okresie zatrudnienia dwukrotnie pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektroniki w latach 1979-1983 oraz 1994-1996. Był bardzo zasłużony jako animator studenckiego ruchu naukowego.

Za swoją działalność otrzymał szereg nagród i odznaczeń, m.in. Złoty Krzyż Zasługi w 1976, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1987, Złotą Odznakę Politechniki w 1972, Nagrodę Senatu Politechniki Wrocławskiej w 1996, Medal komisji Edukacji Narodowej w 1998, oraz wiele nagród Rektora Politechniki Wrocławskiej i Dyrektora Instytutu. Po przejściu na emeryturę w roku 1996 przez dłuższy czas pozostawał w ścisłym kontakcie z Katedrą Akustyki i macierzystym Wydziałem Elektroniki.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 14.01.2014 r. o godz. 11.00 na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Smętnej we Wrocławiu, Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu pogrzebu o godz. 10:00 w kościele pw. św. Faustyny przy ul. M. Jackowskiego 40

Cześć Jego pamięci

 

Zarząd i Koledzy z Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Akustycznego

Kierownik Katedry Akustyki Politechniki Wrocławskiejwraz z wszystkimi pracownikami