Zmarł mgr Zbigniew Pusłowski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 kwietnia 2021 roku zmarł

mgr Zbigniew Pusłowski

Zmarły był członkiem Armii Krajowej i Światowego Związku Żołnierzy AK , wieloletnim pracownikiem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie. Był również przewodniczącym Oddziału Warszawskiego PTA w latach 1975-1978. Wyróżniał się zawsze aktywnym zaangażowaniem w działalność na rzecz PTA.

Cześć Jego Pamięci!

Polskie Towarzystwo Akustyczne