Zmarł Profesor Leif Bjørnø

Leif BjornoZ głębokim żalem I smutkiem informujemy, ze 24 października 2015 roku po krótkiej chorobie odszedł na zawsze

Profesor Leif Bjørnø

wybitny akustyk, znany i ceniony na świecie specjalista z zakresu hydroakustyki, akustyki nieliniowej I ultradźwięków.

Profesor Bjørnø  związany był z Technical University of Denmark, gdzie przez ponad 20 lat pełnił funkcję kierownika Katedry Akustyki Przemysłowej. Był członkiem i członkiem honorowym wielu towarzystw naukowych,  członkiem rad programowych czasopism naukowych, profesorem wizytującym i wykładowcą kilku uczelni, a także członkiem zarządów i rad nadzorczych wielu firm produkujących aparaturę do pomiarów akustycznych.

Miał bliskie kontakty ze środowiskiem polskich akustyków.
Wielokrotnie był członkiem komitetów naukowych oraz uczestnikiem  organizowanych w Polsce Sympozjów z Hydroakustyki oraz aktywnie wspierał organizację międzynarodowych konferencji w naszym kraju służąc radą i doświadczeniem.  Był długoletnim członkiem Advisory Editorial Board czasopisma  „Archives of Acoustics”. Był członkiem Komitetu Programowego rocznika Hydroacoustics oraz członkiem Rady Naukowej Zeszytów Naukowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.  W uznaniu zasług dla Polskiego Towarzystwa Akustycznego, przede wszystkim za pomoc w umacnianiu pozycji Towarzystwa na arenie międzynarodowej Profesor Leif Bjørnø   wyróżniony został w roku 1999 członkostwem honorowym PTA.
Za wybitny wkład w rozwój akustyki Profesor Bjørnø został również odznaczony w roku 2014 Medalem im. prof. Ignacego Maleckiego jako pierwszy zagraniczny laureat tego medalu.

Uroczystości pogrzebowe Profesora Leifa Bjørnø odbędą się 30 października 2015 w Katedrze Królewskiej w Roskilde w Danii.

Odejście Profesora Leifa Bjørnø jest niepowetowaną stratą dla akustyki światowej, a środowisko polskich akustyków traci życzliwego i oddanego Przyjaciela.

Cześć Jego pamięci!

Polskie Towarzystwo Akustyczne

Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk