Zmarła doc. dr inż. Marianna Sankiewicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dniu 29 maja 2018 roku zmarła, przeżywszy 97 lat

doc. dr inż. Marianna Sankiewicz

członek honorowy Polskiego Towarzystwa Akustycznego, wielce zasłużona dla akustyki polskiej. Jej działalność naukowa związana była z techniką studyjną w radiu i telewizji. Zorganizowała i kierowała na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej Pracownią Elektrofonii i Zakładem Inżynierii Dźwięku, a wyniki prowadzonych tam badań wdrażała w Rozgłośni Gdańskiej Polskiego Radia, której była wieloletnim pracownikiem. Wykształciła liczne grono akustyków – inżynierów dźwięku. Pracując nieprzerwanie od 1952 roku na Politechnice Gdańskiej sprawowała liczne funkcję, m.in. przez 17 lat Prodziekana Wydziału Elektroniki i Prorektora uczelni. Trosce i serdecznemu stosunkowi do studentów zawdzięczała ich wdzięczność i głęboki szacunek.

Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk
Polskie Towarzystwo Akustyczne