Currently browsing category

Aktualności

Zmarł doc. dr inż. Janusz Renowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 kwietnia 2022 r. w wieku 88 lat zmarł doc. dr inż. Janusz Renowski Doc. dr inż. Janusz Renowski urodził się w 1933 roku w Parczewie. Studia wyższe odbył w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Łączności. Pracę zawodową w Politechnice Wrocławskiej rozpoczął w 1955 roku jeszcze …

Forum Laboris

As you know, Forum Laboris will take place from 16 May to 19 May 2022. The event will be hosted online (https://www.gather.town/ ). This new product is essential for establishing bridges between job providers and job seekers in Europe: The morning sessions will be devoted to the presentation of potential employers: Companies, …

EAA Nuntius newsletter March-April 2022

Here is the link to our latest EAA newsletter Nuntius, issue March-April 2022: https://euracoustics.org/products/nuntius/nuntius-mar-apr-2022/ Best regards,Kristian Jambrosic, Product Manager of NuntiusManell Zakharia, EAA President

Zmarł prof. dr hab., dr h.c. multi Czesław Cempel

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 sierpnia 2021 r. zmarł prof. dr hab., dr h.c. multi Czesław Cempel Profesor był wybitnym specjalistą w zakresie dynamiki, wibroakustyki, diagnostyki, ekoinżynierii, teorii i inżynierii systemów oraz metodologii badań, Zasłużony Profesor Politechniki Poznańskiej, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Mechaniki Stosowanej. Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk oraz …

Zmarła prof. dr hab. Urszula Jorasz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 lipca 2021 r. zmarła prof. dr hab Urszula Jorasz Profesor Katedry Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. AdamaMickiewicza w Poznaniu, autorytet w obszarze psychoakustyki, wieloletni pracownik Katedry Akustyki. Odeszła od nas osoba ogromnej dobroci, skromności, wrażliwości, wiedzy i kultury. Wspaniały nauczyciel akademicki, ceniony wykładowca i …

Zmarł prof dr inż. Wojciech Majewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 lipca 2021 r. w wieku 90 lat zmarł prof. dr inż. Wojciech Majewski Prof. Wojciech Majewski urodzony 4 kwietnia 1931 roku w Warszawie, rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną w 1954 r. W Politechnice Wrocławskiej przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej i zawodowej. Był specjalistą z …

Zmarł prof. dr hab. Edward Ozimek

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 3 lipca 2021 roku zmarł prof. dr hab. Edward Ozimek Profesor Katedry Akustyki, Wydziału Fizyki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorytet w obszarze psychoakustyki oraz akustyki pomieszczeń, wieloletni Kierownik Katedry Akustyki i Dyrektor Instytutu Akustyki, Kierownik Zakładu Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki. Odszedł …

International Year of Sound

A news on the activities of the International Year of Sound has been published on the website of the International Science Council (https://council.science/current/news/extended-international-year-of-sound-2020-2021/).