• International Year of Sound

    A news on the activities of the International Year of Sound has been published on the website of the International Science Council (https://council.science/current/news/extended-international-year-of-sound-2020-2021/).

  • Our battle to support the next generation of EU research!

    Dear Colleague, the summer has been quite disastrous on the research budget side. Member States at the EU Summit in July voted for a small budget, 66% of what the EU Parliament proposed. Since then, the Parliament, ISE, the President of ERC, and many other stakeholders have waged a campaign to …

International Year of Sound

A news on the activities of the International Year of Sound has been published on the website of the International Science Council (https://council.science/current/news/extended-international-year-of-sound-2020-2021/).

Zmarł mgr Zbigniew Pusłowski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 kwietnia 2021 roku zmarł mgr Zbigniew Pusłowski Zmarły był członkiem Armii Krajowej i Światowego Związku Żołnierzy AK , wieloletnim pracownikiem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie. Był również przewodniczącym Oddziału Warszawskiego PTA w latach 1975-1978. Wyróżniał się zawsze aktywnym zaangażowaniem w działalność …

Zmarła dr inż. Marianna Mirowska

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 19 stycznia 2019 roku w wieku 70 lat zmarła dr inż. Marianna Mirowska wieloletni pracownik Instytutu Techniki …

Zmarł dr inż. Edmund Talarczyk

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 23 listopada br. zmarł w wieku 95 lat dr inż. Edmund Talarczyk emerytowany adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki …

Zmarł doc. dr hab. Feliks Rejmund

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 29 października 2018 roku zmarł w wieku 76 lat doc. dr hab. Feliks Rejmund wieloletni pracownik Instytutu …

Wyniki konkursu dla młodych naukowców

Polskie Towarzystwo Akustyczne w konkursie o finansowanie uczestnictwa młodych naukowców w Otwartym Seminarium z Akustyki 2018 przyznało jednorazowe stypendium za działalność naukową …