• International Year of Sound

    A news on the activities of the International Year of Sound has been published on the website of the International Science Council (https://council.science/current/news/extended-international-year-of-sound-2020-2021/).

  • Our battle to support the next generation of EU research!

    Dear Colleague, the summer has been quite disastrous on the research budget side. Member States at the EU Summit in July voted for a small budget, 66% of what the EU Parliament proposed. Since then, the Parliament, ISE, the President of ERC, and many other stakeholders have waged a campaign to …

Zmarła prof. dr hab. Urszula Jorasz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 lipca 2021 r. zmarła prof. dr hab Urszula Jorasz Profesor Katedry Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. AdamaMickiewicza w Poznaniu, autorytet w obszarze psychoakustyki, wieloletni pracownik Katedry Akustyki. Odeszła od nas osoba ogromnej dobroci, skromności, wrażliwości, wiedzy i kultury. Wspaniały nauczyciel akademicki, ceniony wykładowca i …

Zmarł prof dr inż. Wojciech Majewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 lipca 2021 r. w wieku 90 lat zmarł prof. dr inż. Wojciech Majewski Prof. Wojciech Majewski urodzony 4 kwietnia 1931 roku w Warszawie, rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną w 1954 r. W Politechnice Wrocławskiej przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej i zawodowej. Był specjalistą z …

Zmarł prof. dr hab. Edward Ozimek

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 3 lipca 2021 roku zmarł prof. dr hab. Edward Ozimek Profesor Katedry Akustyki, Wydziału Fizyki, …

International Year of Sound

A news on the activities of the International Year of Sound has been published on the website of the International Science Council …

Zmarł mgr Zbigniew Pusłowski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 kwietnia 2021 roku zmarł mgr Zbigniew Pusłowski Zmarły był członkiem Armii Krajowej i Światowego …

Zmarła dr inż. Marianna Mirowska

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 19 stycznia 2019 roku w wieku 70 lat zmarła dr inż. Marianna Mirowska wieloletni pracownik Instytutu Techniki …

Zmarł dr inż. Edmund Talarczyk

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 23 listopada br. zmarł w wieku 95 lat dr inż. Edmund Talarczyk emerytowany adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki …