Joint Conferences on Acoustics – Acoustics’18

LXV Otwarte Seminarium z Akustyki OSA2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w 65 Otwartym Seminarium z Akustyki, które odbędzie się w dniach 11-14 września 2018r. w hotelu „Grand Lubicz” w Ustce.

Otwarte Seminarium z Akustyki jest największym w Polsce spotkaniem grona akustyków i naukowców związanych z szeroko pojętą akustyką. Na konferencji prezentowane są wszystkie działy akustyki, m.in.: akustyka fizyczna, akustyka techniczna, akustyka środowiskowa, akustyka mowy, akustyka muzyczna, akustyka architektoniczna. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych z dziedziny akustyki, promowanie nauki oraz integracja specjalistów z różnych dziedzin. Konferencja spełnia rolę integracyjną dla środowiska akustyków polskich, co jest niezwykle istotne ze względu na interdyscyplinarny charakter akustyki, jako dziedziny wiedzy. Umożliwia to wymianę myśli, metod badawczych, możliwości aplikacyjnych stosowanych przez różnych naukowców i praktyków w różnych gałęziach akustyki.

Seminarium OSA 2018 będzie częścią Stowarzyszonych Konferencji z Akustyki 2018.

http://www.osa2018.pl/

XXXV Sympozjum z Hydroakustyki 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w 35 Sympozjum z Hydroakustyki, które odbędzie się w dniach 11-14 września 2018 r. w hotelu „Grand Lubicz” w Ustce.

Sympozjum z Hydroakustyki jest miejscem, gdzie spotykają się przedstawiciele nauki zajmujący się zagadnieniami akustyki podwodnej oraz użytkownicy systemów hydroakustycznych. Sympozjum jest jedyną krajową konferencją zajmującą się tą tematyką. Wygłaszane referaty oraz dyskusje z nimi związane sprzyjają dalszemu rozwojowi hydroakustyki pod względem naukowym jak i owocują licznymi nowatorskimi rozwiązaniami wdrożeniowymi, wśród których na szczególną uwagę zasługują prace na rzecz Marynarki Wojennej RP.

Jubileuszowe 35 Sympozjum z Hydroakustyki będzie częścią Stowarzyszonych Konferencji z Akustyki 2018.

http://www.sha2018.pl/?lg=pl

Polish-German Structured Conference on Acoustics 2018

Organizers of the 65th Open Seminar on Acoustics are pleased to inform you that the Polish Acoustical Society together with the German Acoustical Society DEGA are organizing „The Polish – German Structured Conference on Acoustics” that is a satellite conference to the „65th Open Seminar on Acoustics”. Both events will be held at the same place in Ustka from 11th to 13th of September 2018. The German and Polish acoustic experts are jointly arranging structured sessions focused on several branch of acoustics.

http://pgsca2018.pl/?lg=pl