Stypendium CIRE

W 2018 r. stypendium CIRE (Committee for International Research and Education) uzyskali młodzi akustycy: mgr Katarzyna Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz mgr inż. Dominika Witos z Politechniki Gdańskiej. Więcej informacji o stypendium na stronie International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV).