Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem INAD2017

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem (INAD) nazywany też Dniem Walki z Hałasem ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie wpływu hałasu na jakość życia i zdrowie ludzi na całym świecie. Dzień został ustanowiony w 1996 roku przez  Center of Hearing and Communication (CHC) i od tego czasu, każdego roku, jest obchodzony w wyznaczoną środę kwietnia.

Europejskie Towarzystwo Akustyczne (European Acoustics Association), które jest europejskim stowarzyszeniem narodowych towarzystw akustycznych i do której należy Polskie Towarzystwo Akustyczne, uczestniczy w obchodach INAD poprzez organizowanie serii wydarzeń kierowanych do całego społeczeństwa, a w szczególności do młodych ludzi, którzy należą do najbardziej narażonych w tym względzie. Wydarzenia te organizowane są przez narodowe towarzystwa skupione w EAA.

W 2017 roku EAA koordynuje szeroką kampanię w celu zainteresowania europejczyków hałasem i jego wpływem na jakość życia i zdrowie. EAA będzie współpracowała z Komisją Europejską i Europejską Agencją ds. Środowiska w celu promowania i koordynacji działań między towarzystwami akustycznymi, władzami krajowymi, stowarzyszeniami hałasowymi, szkołami itd. aby jak najszersze grono osób otrzymało prawdziwe, możliwie dokładne i naukowo udowodnione informacje o efektach oddziaływania hałasu.

Zachęcamy do zapoznania się z multimedialną prezentacją dostępną na stronie internetowej  https://euracoustics.org/INAD2017/