OSA2015

Zapraszamy do udziału w LXII Otwartym Seminarium z Akustyki połączonym z XCI Seminarium Czeskiego Towarzystwa Akustycznego, które odbędzie się w dniach 7 – 11 września 2015r. w Świeradowie. Tematyka seminarium obejmuje wszystkie działy akustyki. Przewidywane są referaty plenarne, sekcyjne oraz prezentacje plakatowe.
osa2015.pwr.edu.pl


 

We invite you to participate in the LXII Open Seminar on Acoustics joined with XCI Seminar of Czech Acoustics Society to be held in September 7th – 11th 2015 in Swieradow city (Poland). Seminar topics include all areas of acoustics, which will be present in forms of plenary papers, regular papers and posters.
osa2015.pwr.edu.pl