Zmarł prof. Stefan Ernst

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 3 sierpnia 2014 roku zmarł

prof. zw. dr hab. Stefan ERNST

Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wybitny uczony w zakresie akustyki i termodynamiki, ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca młodzieży, długoletni członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego

wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają

Polskie Towarzystwo Akustyczne

Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk