Stypendium Committee for International Research and Education (CIRE) of the Acoustical Society of America (ASA)

Mgr inż. Krzysztof Zuber był rekomendowany przez ZG PTA do stypendium ASA i zostało mu przyznane w 2019 r.

Lista laureatów.