Zmarła dr inż. Marianna Mirowska

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 19 stycznia 2019 roku w wieku 70 lat zmarła

dr inż. Marianna Mirowska

wieloletni pracownik Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, kierownik Zakładu Akustyki, specjalistka w zakresie badań własności materiałów izolacyjnych oraz oceny uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego w budynkach mieszkalnych.

Była osobą bardzo zasłużoną dla Polskiego Towarzystwa Akustycznego. W latach 2005-2008 była członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego, natomiast w latach 2008-2014 pełniła funkcję Sekretarza Zarządu tego Oddziału.

Cześć Jej Pamięci!

Polskie Towarzystwo Akustyczne