Wyniki konkursu dla młodych naukowców

Polskie Towarzystwo Akustyczne w konkursie o finansowanie uczestnictwa młodych naukowców w Otwartym Seminarium z Akustyki 2018 przyznało jednorazowe stypendium za działalność naukową i zgłoszony referat dla następujących osób:

  • mgr Rafał Bielas z Oddz. Poznańskiego za pracę
    Ultradźwiękowa kontrola procesu powstawania emulsji Pickeringa,
  • mgr inż. Piotr Hoffmann za pracę Audio Signal Equalization based on Spectral Characteristics of a Listening Room and Music Content Reproduced