Zmarł doc. dr hab. Feliks Rejmund

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 29 października 2018 roku zmarł w wieku 76 lat

doc. dr hab. Feliks Rejmund

wieloletni pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, Kierownik Zakładu Akustyki Fizycznej, wybitny specjalista w zakresie wykorzystania emisji akustycznej do badania wytrzymałości materiałów i urządzeń.

Długoletni członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego, wielce zasłużony dla Oddziału Warszawskiego PTA. W latach 1996-2007 był Sekretarzem Oddziału, natomiast w latach 2008-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału Warszawskiego. Był inicjatorem utworzenia strony internetowej Polskiego Towarzystwa Akustycznego oraz twórcą jej formy graficznej. Odznaczony Medalem im. Marka Kwieka za szczególne zasługi dla Polskiego Towarzystwa Akustycznego.

Cześć Jego Pamięci!

Polskie Towarzystwo Akustyczne
Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk