Zmarł doc. dr inż. Janusz Renowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 kwietnia 2022 r. w wieku 88 lat zmarł

doc. dr inż. Janusz Renowski

Doc. dr inż. Janusz Renowski urodził się w 1933 roku w Parczewie. Studia wyższe odbył w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Łączności. Pracę zawodową w Politechnice Wrocławskiej rozpoczął w 1955 roku jeszcze w czasie studiów. Tytuł magistra łączności uzyskał w 1956 roku, zaś stopień doktora nauk technicznych w 1962 r. za rozprawę pt. „Natychmiastowe pojmowanie wyrazów jako subiektywna miara jakości transmisji telefonicznej i jego związek z wyrazistością wyrazową” pod kierunkiem prof. Zbigniewa Żyszkowskiego. W latach 1964–1965 odbył 8-miesięczny staż naukowy w Instytucie Fizyki w Marsylii. W 1970 roku został powołany na stanowisko docenta. W latach 1971–1978 kierował Zakładem Percepcji Dźwięku Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Od 1979 r. do 1984 pracował jako profesor kontraktowy na Uniwersytecie Technicznym (USTO) w Oranie (Algieria). W latach 1986–1999 kierował Zakładem Akustyki w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. W 1998 roku przeszedł na emeryturę.

Specjalnością naukową doc. Janusza Renowskiego była głównie psychoakustyka. Jest autorem blisko 100 prac naukowych, w tym trzech monografii i czterech skryptów. Otrzymał 12 nagród Rektora Politechniki Wrocławskiej za działalność naukową i dydaktyczną, a w roku 1981 Nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej. W latach 1986–1999 był opiekunem specjalności Akustyka. W 1993 r. opracował program nowej specjalności inżynierskiej o nazwie Inżynieria dźwięku i do roku 1999 był jej opiekunem. Był promotorem ośmiu zakończonych przewodów doktorskich w Polsce oraz czterech w Algierii. Doc. Janusz Renowski był członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Audio Engineering Society (AES) oraz Groupement d’Acousticiens de la Langue Francaise. W latach 1991–1996 był członkiem Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Za swoją działalność został uhonorowany Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 kwietnia 2022 roku o godzinie 13.00 na Cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

Cześć Jego Pamięci!

Polskie Towarzystwo Akustyczne