Zmarł prof. dr hab., dr h.c. multi Czesław Cempel

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 sierpnia 2021 r. zmarł

prof. dr hab., dr h.c. multi Czesław Cempel

Profesor był wybitnym specjalistą w zakresie dynamiki, wibroakustyki, diagnostyki, ekoinżynierii, teorii i inżynierii systemów oraz metodologii badań, Zasłużony Profesor Politechniki Poznańskiej, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Mechaniki Stosowanej.

Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk oraz wielu organizacji naukowych m.in.: Akademii Inżynierskiej, Euro Mech, Euroscience, IMEKO, GAMM, System Engineering Honor Society – Omega Ralpha Association. Uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Politechniki Szczecińskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. W trakcie swojej długoletniej pracy na Politechnice Poznańskiej pełnił funkcję m.in. Dziekana Wydziału Budowy Maszyn (1993-1999) oraz Dyrektora Instytutu Mechaniki Stosowanej (1987–1990).

Cześć Jego Pamięci!

Polskie Towarzystwo Akustyczne