Zmarła prof. dr hab. Urszula Jorasz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 lipca 2021 r. zmarła

prof. dr hab Urszula Jorasz

Profesor Katedry Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. AdamaMickiewicza w Poznaniu, autorytet w obszarze psychoakustyki, wieloletni pracownik Katedry Akustyki.

Odeszła od nas osoba ogromnej dobroci, skromności, wrażliwości, wiedzy i kultury. Wspaniały nauczyciel akademicki, ceniony wykładowca i wychowawca wielu pokoleń akustyków.

Pani Profesor była wzorem rzetelnej postawy naukowej i pasji badawczej, realizowanej z oddaniem dla dobra Uniwersytetu. Wraz ze śmiercią Pani Profesor nauka polska i społeczność Uniwersytetu, Wydziału Fizyki, Katedry Akustyki oraz środowisko akustyków polskich poniosły wielką stratę.

Cześć Jej Pamięci!

Polskie Towarzystwo Akustyczne