Zmarł prof dr inż. Wojciech Majewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 lipca 2021 r. w wieku 90 lat zmarł

prof. dr inż. Wojciech Majewski

Prof. Wojciech Majewski urodzony 4 kwietnia 1931 roku w Warszawie, rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną w 1954 r. W Politechnice Wrocławskiej przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej i zawodowej. Był specjalistą z zakresu akustyki mowy i metod oceny jakości transmisji sygnału mowy. Był autorem lub współautorem ponad 100 prac naukowych. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Analizy i Przetwarzania Sygnałów Akustycznych. Wypromował dziesięciu doktorów nauk technicznych. Trzykrotnie przebywał na stażach na amerykańskich uniwersytetach, gdzie m.in. uczestniczył w opracowaniu ekspertyz fonoskopijnych związanych z porwaniem i zabójstwem premiera Włoch Aldo Moro.

W Instytucie Telekomunikacji i Akustyki pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem, a następnie funkcję dyrektora Instytutu. W latach 1993-1996 był Prorektorem ds. nauki Politechniki Wrocławskiej. W latach 1969-2006 był członkiem Komitetu Akustyki PAN, a latach 1987-2008 członkiem Rady Konsultacyjnej czasopisma Archives of Acoustics. Był członkiem wielu towarzystw naukowych i zawodowych, w tym Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, International Society of Phonetic Sciences, Audio Engineering Society, European Acoustics Association oraz International Association for Forensic Phonetics and Acoustics. Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Akustycznego oraz Polskiego Towarzystwa Fonetycznego.

Prof. Wojciech Majewski był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej, Medalem 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu oraz Medalem Zasłużony dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Otrzymał trzy nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz nagrodę Senatu Politechniki Wrocławskiej za działalność dydaktyczną.

Cześć Jego Pamięci!

Polskie Towarzystwo Akustyczne