Zmarł dr hab. inż. Ignacy Gloza

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 4 listopada 2016 zmarł dr hab. inż. Ignacy Gloza Profesor Akademii Marynarki Wojennej, wybitny uczony, specjalista w zakresie hydroakustyki, ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca młodzieży, Wiceprzewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego i członek Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Cześć Jego Pamięci! Wyrazy współczucia …

Zmarł prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 11 września 2016 zmarł w wieku 74 lat prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki wybitny uczony, specjalista z zakresu teorii i zastosowań akustycznych fal powierzchniowych, długoletni członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego, w latach 1987 – 90 Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Towarzystwa, długoletni członek Kolegium Redakcyjnego …

LXIII Otwarte Seminarium z Akustyki

W dniach 13–16 września 2016 odbędzie się LXIII Otwarte Seminarium z Akustyki. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konferencji: LXIII Otwarte Seminarium …

Nowy numer EAA Nuntius 03 2016

Na stronie internetowej European Acoustic Association jest dostępny nowy numer wydawnictwa EAA Nuntius: EAA Nuntius.

Stypendium CIRE w roku 2015

W 2015r. stypendium CIRE uzyskali młodzi naukowcy: mgr inż. Mateusz Celmer z Politechniki Wrocławskiej (Katedra Akustyki i Multimediów Wydziału Elektroniki) oraz mgr …