L Szkoła Zimowa Akustyki Środowiska i Wibroakustyki

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego organizuje w
roku 2023 jubileuszową „L Szkołę Zimową Akustyki Środowiska i Wibroakustyki”. Współorganizatorem konferencji tradycyjnie jest Komitet Akustyki PAN.

Polskie Towarzystwo Akustyczne zostało powołane do życia niemal 60 lat temu – dokładnie 4 marca 1963 r. Tuż po jego powstaniu został powołany Oddział Górnośląski PTA, którego główny trzon tworzyli członkowie – założyciele PTA. Od samego początku Oddział Górnośląski działał przy Politechnice Śląskiej, początkowo przy Instytucie Fizyki tej Uczelni,
a obecnie przy Katedrze Optoelektroniki. Z okazji złotego jubileuszu SZ AŚiW i towarzyszących jubileuszy PTA planowane jest opublikowanie w materiałach konferencyjnych (posiadających nr ISBN) specjalnego rozdziału poświęconego historii SZ AŚiW i historii Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Zachęcamy do przygotowania odpowiednich materiałów i wystąpień na sesji rocznicowej. Prace merytoryczne mogą być rekomendowane do szybkiej ścieżki publikacyjnej w Archives of Acoustics.

Stan przygotowań do L SZ AŚiW można śledzić na witrynie
https://ogpta.pl/index.php/sz-asiw2