Wrześniowe posiedzenie ZG PTA

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Akustycznego uprzejmie informuje, że kolejne posiedzenie odbędzie się 9 września 2022 o godzinie 13.00 w formie zdalnej.