Zmarła prof. dr hab. inż. Grażyna Grelowska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 sierpnia 2022 r. zmarła

prof. dr hab. inż. Grażyna Grelowska

Przewodnicząca Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk,
Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Akustycznego w latach 2011 – 2014.
Profesor Katedry Hydromechaniki i Hydroakustyki, Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, wieloletni pracownik Akademii Marynarki Wojennej, Prorektor ds. Nauki Akademii Marynarki Wojennej (2006 – 2011), członek International Commission for Acoustics.

Odeszła od nas uczona obdarzona niezwykłą charyzmą, pełna energii i entuzjazmu, która swoim życiem zapisała piękną kartę w rozwoju akustyki. Była wzorem rzetelnej postawy naukowej i pasji badawczej. Śmierć Profesor Grelowskiej stanowi niepowetowaną stratę dla nauki polskiej, a w szczególności dla środowiska akustyków.

Cześć Jej Pamięci!

Polskie Towarzystwo Akustyczne